Semak Hartanah untuk Lelongan

Notis Awam Acara Lelongan

HSBC Lelongan Hartanah
Lokasi Lelongan Tarikh / Masa Link
High Court e-Lelong 2023-02-02 9:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-02-07 11:00 AM Lihat Penyenaraian
Kuala Lumpur Land Office 2023-02-08 9:30 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-02-13 9:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-02-13 11:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-02-14 9:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-02-14 11:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-02-15 9:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-02-16 9:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-02-16 11:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-02-21 11:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-02-22 9:00 AM Lihat Penyenaraian
Kuantan Land Office 2023-02-22 9:30 AM Lihat Penyenaraian
Penang High Court 2023-02-22 9:30 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-02-22 11:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-02-23 9:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-02-23 11:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-03-01 9:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-03-01 11:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-03-02 11:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-03-07 11:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-03-08 9:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-03-08 11:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-03-09 11:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-03-13 9:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-03-13 11:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-03-14 9:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-03-15 11:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-03-16 11:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-03-21 9:00 AM Lihat Penyenaraian
Melaka High Court 2023-03-29 9:30 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-04-03 11:00 AM Lihat Penyenaraian
High Court e-Lelong 2023-04-18 9:00 AM Lihat Penyenaraian