Perkhidmatan kami

NG CHAN MAU & CO. SDN BHD menekankan perkara-perkara lelongan awam, oleh itu syarikat telah menyediakan perkhidmatan yang diperlukan oleh Pelanggan kami.

Kami menyediakan pelbagai perkhidmatan. Ini termasuk:

  • Menyediakan pengisytiharan jualan dalam pelbagai bahasa termasuk Bahasa Inggeris, Bahasa Malaysia, Tamil dan Cina.

  • Meletakkan pengisytiharan jualan di kawasan-kawasan penting mengikut undang-undang, termasuk Papan Notis Pejabat Mahkamah Tinggi dan Pejabat Tanah. Pengisytiharan itu juga akan diletakkan di atas harta yang tidak boleh dirunding di bawah lelongan.

  • Mengedar sekurang-kurangnya 250 naskhah Perisytiharan Jualan ke kawasan kejiranan dan kawasan sekitar harta tanah lelong.

  • Mengiklankan lelongan di akhbar utama seperti The Star selama sekurang-kurangnya satu minggu, atau lebih bergantung kepada pelanggan.

  • Menyediakan gambar aset lelongan, memeriksanya untuk kerosakan, menyediakan laporan pemeriksaan dan Afidavit Perkhidmatan mengikut permintaan pelanggan atau selepas menerima Hasil Lelong.